Cases

2019-09-17T12:52:02+01:00

Beoordeling 150kV stations provincie Zeeland

TenneT heeft de 150kV infrastructuur in de regio Zeeland van energiebedrijf Delta overgenomen. Demad is door TenneT gevraagd om de EMC installatietechniek van de 150kV stations […]

2019-09-17T12:54:11+01:00

Inventarisatie schakeltransiënten 150kV GIS onderstation

In een gasgeïsoleerd (GIS) 150kV onderstation traden EMC-problemen op bij het schakelen met de kabelscheider. Demad werd gevraagd een en ander te onderzoeken. Door hun constructie […]

2019-09-17T12:54:51+01:00

Inventarisatie stoorstromen, -spanningen en EM velden diverse systemen ter verificatie van EM zone-indeling Terminal complex

Demad heeft in opdracht van Schiphol eerder het elektromagnetisch milieu van het complete Terminal complex in […]

2019-09-17T12:55:18+01:00

EMC metingen aan liften en roltrappen in station omgeving

Demad heeft in opdracht van ProRail metingen uitgevoerd aan netvoeding gerelateerde storingen veroorzaakt door liften en roltrappen in stationsomgeving. Het doel hiervan […]

2019-09-17T12:55:46+01:00

Inventarisatie hoogfrequent stoorstromen in MCC en auxiliary room chemische fabriek

Demad heeft in opdracht van Cegelec stoorstroommetingen uitgevoerd op diverse installaties in een chemische fabriek. Aanleiding voor de metingen was de […]

2019-09-17T12:56:10+01:00

EMC beoordeling tunnel technische installaties A73 (Swalmen en Roertunnel)

Demad heeft in opdracht van de Veiligheidsbeambte Wegtunnels van Rijkswaterstaat een beoordeling uitgevoerd van het aardings- en EMC ontwerp van tunneltechnische installaties […]

2019-09-17T12:56:53+01:00

EMC beoordeling tunnel technische installaties van alle Betuweroute tunnels

Demad heeft in opdracht van ProRail inspecties uitgevoerd in alle tunnels van de Betuweroute. De bedoeling hiervan was om vast te stellen […]

2019-09-17T12:58:27+01:00

Opstellen installatieconcept EMC/aarding high end ICT infrastructuur kantooromgeving

De firma Van der Moolen heeft op de luchthaven Schiphol nieuwe kantoorruimte gehuurd. Aangezien deze bankier groot belang hechtte aan een hoogwaardige computerinfrastructuur, […]

2019-09-17T12:58:53+01:00

Toepassing EMC-regelgeving bij nieuwbouw spoortunnel Drontermeer

Onderdeel van de nieuwe Hanzelijn is de spoortunnel onder het Drontermeer. ProRail heeft Demad bij de bouw hiervan gevraagd de aannemer te adviseren bij toepassing […]

2019-09-17T12:59:15+01:00

Analyse van de mogelijke beïnvloeding van verkeersregel-installaties door een nabije spoorlijn

Cofely voert installatiewerkzaamheden uit aan de nieuwbouw van de Westrandweg (A5 in de gemeente Amsterdam tussen de Coentunnel en knooppunt […]

2019-09-17T12:59:53+01:00

Opstellen EMC beheersplan en EMC installatieregels

Voor Amsterdam Airport Schiphol heeft Demad het elektromagnetisch milieu van het complete Terminal complex in kaart gebracht: welke eisen waar te stellen. Vervolgens is bekeken […]

2019-09-17T13:00:18+01:00

Opstellen EMC regelgeving: EMC-eisen (RLN00007) en installatieregels (RLN00138)

Demad heeft over de afgelopen jaren een groot aantal projecten voor ProRail op EMC gebied uitgevoerd. Sommige projecten hadden betrekking op de toepassing […]