EMC metingen

Door middel van ‘in situ’ EMC metingen kan bijvoorbeeld meer inzicht gekregen worden in de grootte van heersende stoorfenomenen binnen een installatie, of kan de effectiviteit worden bepaald van getroffen EMC maatregelen. Tevens wordt door middel van EMC metingen vastgesteld of aan de wettelijke eisen ten aanzien van EMC wordt voldaan.

2019-09-17T12:54:11+01:00

Inventarisatie schakeltransiënten 150kV GIS onderstation

In een gasgeïsoleerd (GIS) 150kV onderstation traden EMC-problemen op bij het schakelen met de kabelscheider. Demad werd gevraagd een en ander te onderzoeken. Door hun constructie zijn hoogspanningsgeleiders in een metalen […]

2019-09-17T12:54:51+01:00

Inventarisatie stoorstromen, -spanningen en EM velden diverse systemen ter verificatie van EM zone-indeling Terminal complex

Demad heeft in opdracht van Schiphol eerder het elektromagnetisch milieu van het complete Terminal complex in kaart gebracht; zie case 2. […]

2019-09-17T12:55:18+01:00

EMC metingen aan liften en roltrappen in station omgeving

Demad heeft in opdracht van ProRail metingen uitgevoerd aan netvoeding gerelateerde storingen veroorzaakt door liften en roltrappen in stationsomgeving. Het doel hiervan was vast te kunnen stellen […]

2019-09-17T12:55:46+01:00

Inventarisatie hoogfrequent stoorstromen in MCC en auxiliary room chemische fabriek

Demad heeft in opdracht van Cegelec stoorstroommetingen uitgevoerd op diverse installaties in een chemische fabriek. Aanleiding voor de metingen was de gebrekkige betrouwbaarheid van I/O signalen […]