EMC beoordeling tunnel technische installaties A73 (Swalmen en Roertunnel)

Demad heeft in opdracht van de Veiligheidsbeambte Wegtunnels van Rijkswaterstaat een beoordeling uitgevoerd van het aardings- en EMC ontwerp van tunneltechnische installaties van de Swalmen en Roertunnel van de A73. Hierbij werd allereerst het ontwerp van de aannemer getoetst aan de vraagspecificatie van Rijkswaterstaat. Daarna werd door middel van inspectie ook de realisatie in praktijk getoetst aan het ontwerp.