Inventarisatie stoorstromen, -spanningen en EM velden diverse systemen ter verificatie van EM zone-indeling Terminal complex

Demad heeft in opdracht van Schiphol eerder het elektromagnetisch milieu van het complete Terminal complex in kaart gebracht; zie case 2. Ter verificatie hiervan zijn op diverse plaatsen controle metingen uitgevoerd. Naast elektromagnetische velden werden daarbij ook hoogfrequent stoorstroommetingen uitgevoerd op de bekabeling van diverse apparatuur zoals bagagebanden en X-rays, en werd de netvervuiling ter plaatse vastgesteld. Op verzoek is ook de EMC van nieuwe systemen, bijvoorbeeld bodyscan, geverifieerd. Soms waren er ook problemen met bepaalde systemen, bijvoorbeeld een storende reclame zuil, waarbij een EMC-meting de oorzaak leverde.