Beoordeling 150kV stations provincie Zeeland

TenneT heeft de 150kV infrastructuur in de regio Zeeland van energiebedrijf Delta overgenomen. Demad is door TenneT gevraagd om de EMC installatietechniek van de 150kV stations te onderzoeken en een risicobeoordeling te geven. Hiervoor zijn inspecties uitgevoerd in alle 150kV stations in de provincie Zeeland. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de mate van afwijking van de aangetroffen installatiewijze ten opzichte van de wenselijke situatie (op basis van TenneT regelgeving en eigen referentiekader Demad). Hieruit is een prestatie-index EMC per station afgeleid: 100%, voldoet volledig ; 0%, voldoet helemaal niet aan de wenselijke situatie.