EMC advies

Advisering ter verbetering van bestaande installaties en te stellen EMC-eisen

Voor het bereiken van EMC binnen installaties is het van belang de te stellen EMC-eisen aan apparatuur onderling op elkaar af te stemmen. Aanpak: er wordt een inventarisatie uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de EMC-kwaliteit van de bestaande installatie (omgevingscondities, toegepaste installatiewijze, opbouw van de systemen en bestaande EMC specificaties). Op basis hiervan worden de EMC-eisen voor de toe te passen apparatuur vastgesteld (bijvoorbeeld voor programma’s van eisen). Tevens wordt bekeken hoe door middel van een aangepaste installatiewijze de EMC in het algemeen kan worden verbeterd, waardoor eventueel minder ‘zware’ EMC-eisen gesteld hoeven te worden.

Advisering bij nog te realiseren installaties of gebouwen

Uit de praktijk blijkt dat tijd en geld bespaard kan worden indien bij de ontwikkeling / bouw van nieuwe installaties (of gebouwen) al in een vroeg stadium rekening gehouden wordt met EMC aspecten: de installatiewijze van de toe te passen apparatuur, te stellen EMC-eisen, op te stellen voorschriften, etc.

Advisering bij concrete EMC problemen

Een installatie functioneert niet naar behoren en er is sprake of een vermoeden van een EMC probleem. Aanpak: er wordt een probleemanalyse uitgevoerd waarbij potentiële stoorbronnen, slachtoffer(s) en hun onderlinge koppeling nagegaan wordt. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan met betrekking tot het nemen van EMC bevorderende maatregelen. Vervolgens vindt begeleiding plaats bij het implementeren van de maatregelen. Desgewenst verifiëren wij voor u de effectiviteit van de getroffen maatregelen.

2019-09-17T12:52:02+01:00

Beoordeling 150kV stations provincie Zeeland

TenneT heeft de 150kV infrastructuur in de regio Zeeland van energiebedrijf Delta overgenomen. Demad is door TenneT gevraagd om de EMC installatietechniek van de 150kV stations te onderzoeken en een risicobeoordeling te […]

2019-09-17T12:58:27+01:00

Opstellen installatieconcept EMC/aarding high end ICT infrastructuur kantooromgeving

De firma Van der Moolen heeft op de luchthaven Schiphol nieuwe kantoorruimte gehuurd. Aangezien deze bankier groot belang hechtte aan een hoogwaardige computerinfrastructuur, heeft hij Demad gevraagd het aardings- […]

2019-09-17T12:58:53+01:00

Toepassing EMC-regelgeving bij nieuwbouw spoortunnel Drontermeer

Onderdeel van de nieuwe Hanzelijn is de spoortunnel onder het Drontermeer. ProRail heeft Demad bij de bouw hiervan gevraagd de aannemer te adviseren bij toepassing van de aarding en EMC regelgeving: […]

2019-09-17T12:59:15+01:00

Analyse van de mogelijke beïnvloeding van verkeersregel-installaties door een nabije spoorlijn

Cofely voert installatiewerkzaamheden uit aan de nieuwbouw van de Westrandweg (A5 in de gemeente Amsterdam tussen de Coentunnel en knooppunt Raasdorp) van Rijkswaterstaat. Door de ligging […]

2019-09-17T12:59:53+01:00

Opstellen EMC beheersplan en EMC installatieregels

Voor Amsterdam Airport Schiphol heeft Demad het elektromagnetisch milieu van het complete Terminal complex in kaart gebracht: welke eisen waar te stellen. Vervolgens is bekeken hoe door middel van installatietechniek die […]

2019-09-17T13:00:18+01:00

Opstellen EMC regelgeving: EMC-eisen (RLN00007) en installatieregels (RLN00138)

Demad heeft over de afgelopen jaren een groot aantal projecten voor ProRail op EMC gebied uitgevoerd. Sommige projecten hadden betrekking op de toepassing van de spoorse EMC-eisen; zoals de […]