CE-markering

Vanaf 1 januari 1996 moet elektrische apparatuur voldoen aan de Europese EMC-richtlijn. Een fabrikant geeft met de CE-markering aan dat zijn producten aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen voldoen.

De EMC-richtlijn is een onderdeel van deze Europese richtlijnen. De EMC-richtlijn zegt dat apparaten aan de volgende twee eisen moeten voldoen:
  • Gij zult niet storen; De opwekking van elektromagnetische storingen moet beperkt blijven tot een dusdanig niveau dat radio- en telecommunicatieapparatuur en andere apparaten overeenkomstig hun bestemming blijven functioneren.
  • Gij zult niet gestoord kunnen worden; Apparaten moeten een dusdanige immuniteit (ongevoeligheid) bezitten voor elektromagnetische storingen dat zij overkomstig hun bestemming kunnen functioneren.

Vertrouwen op CE-markering?

Producten die tegenwoordig te koop zijn, zijn voorzien van CE markering. Er kan dan van uitgegaan worden dat zij een zekere EMC kwaliteit bezitten; de apparatuur is geschikt bevonden om in een gestandaardiseerde omgeving te functioneren. Welke omgeving dit is wordt door de fabrikant duidelijk gemaakt door een verwijzing in de productspecificatie naar EMC-normen, waaraan betreffend product voldoet.
Indien apparatuur die aan de wettelijke eisen voldoet voor uw toepassing wordt ingezet, is dit echter geen garantie voor EMC: uw toepassing of de omgevingscondities zijn mogelijk niet standaard, in de installatieomgeving bevinden zich andere stoorbronnen of juist zeer gevoelige apparatuur (dit kan bestaande apparatuur zijn zonder CE-keur). In die gevallen dienen er afwijkende EMC-eisen aan de nieuwe apparatuur gesteld te worden, of dienen er anderszins EMC bevorderende maatregelen te worden getroffen. De EMC eigenschappen van afzonderlijke apparatuur dienen zodoende op elkaar afgestemd te worden.

CE-markering is dus geen garantie voor EMC. EMC management a la Demad wel!