Elektrotechnisch adviesburo

Demad is een elektrotechnisch adviesburo dat sinds 1994 actief is op EMC-gebied. Het bedrijf is opgericht door ir. M.H.P. Dagelinckx. Met kennis op het gebied van EMC-normen en EMC bevorderende maatregelen, gebaseerd op inzicht in de (fysische) mechanismen die aan elektromagnetische beïnvloeding ten grondslag liggen, is Demad u van dienst bij het beheersen van de EMC problematiek in al z’n facetten.

ir. M.H.P. Dagelinckx

Kort Curriculum Vitae: Ir. M.H.P. Dagelinckx, Demad, EMC Adviesburo

Michel Dagelinckx studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep Hoogspanningstechniek en EMC. Na zijn afstuderen in 1993 is hij nog kort werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker van de betreffende vakgroep.

In 1994 heeft hij het adviesburo Demad opgericht en is sindsdien actief als EMC consultant. Zijn specialiteit is EMC binnen grote installaties. Als EMC consultant is hij verantwoordelijk geweest voor een groot aantal EMC projecten bij verschillende bedrijven: van het oplossen van concrete EMC problemen tot het opzetten van complete EMC beheersplannen voor installatiebeheerders, het opstellen van EMC regelgeving en het opzetten respectievelijk uitvoeren van EMC conditiemeting van objecten.

Lijst projecten in de afgelopen jaren

Periode Opdrachtgever Onderwerp
2022 – 2017 A-Lanes A15 (Strukton en anderen) / ProRail Advisering EMC bij nieuwbouw 25kVac spoor op de nieuwe Botlekbrug:
– Inspectie en advisering van de installatiewijze van bruginstallaties
– Opzetten systemengineering EMC
– Advisering over toepassing ProRail regelgeving bij ontwerp en realisatie
2022, 2016 All IT Rooms Advisering toepassing EMC regelgeving ProRail (RLN00138) bij:
– Renovatie dataruimte ProRail Railcenter Amersfoort
– Verhuizing computerruimte VL-post Kijfhoek
2022 – 2018 De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI) Advisering EMC, bliksembeveiliging en zwerfstroombeheersing bij realisatie verbindingsweg A13 – A16 (met 2km landtunnel):
– Opstellen EMC plan voor ontwerpfase inclusief inkoopspecificaties
– Uitwerken EMC plan in definitief ontwerp voor EMC, bliksembeveiliging en zwerfstroombeheersing: installatiemaatregelen civiele constructies en dienstgebouwen en voor tunneltechnische- en weginstallaties
– Advisering ontwerpers inzake bovenstaande
2021 – 2020 Istimewa Advisering EMC, bliksembeveiliging en aarding bij renovatie beveiligingssysteem Oosterscheldekering:
– Inspectie en opstellen EMC plan
– Advisering bij het installatie-ontwerp
2018 – 2014 IXAS (Ballast Nedam, Heijmans en Fluor) Advisering EMC, bliksembeveiliging en zwerfstroombeheersing bij realisatie A9 Gaasperdammerweg (met 3km landtunnel):
– Opstellen generiek concept voor EMC, bliksembeveiliging en zwerfstroombeheersing
– Opstellen inkoopspecificaties
– Opstellen installatiemaatregelen civiele constructies en dienstgebouwen
– Opstellen installatiemaatregelen tunneltechnische en weginstallaties
– Advisering ontwerpers alle disciplines inzake bovenstaande onderwerpen en review ontwerp producten
– Opstellen inspectieprotocol civiele constructies
– Advisering bij uitvoering van het project
2022 – 2020 Havenbedrijf Rotterdam Advisering EMC en aarding bij realisatie Theemswegtracé Havenspoorlijn Rotterdam:
– Analyse EMC diverse objecten
– Review beïnvloedingsstudies buisleidingen
– Beoordeling EMC installaties Vopak
2019 – 2011 Metro en Tram gemeente Amsterdam, project Noord/Zuidlijn Advisering EMC en aarding bij realisatie Noord/Zuidlijn Amsterdam:
– Voor nieuw metrostation Sixhaven, en eerder
– Lid backoffice team voor toetsing ontwerpen afbouwaannemer
– Inspecties en opstellen afname protocol aarding/EMC
– Ontwerp en inspecties ruwbouw
2021 – 2017 OpenIJ (BAM, Vialis)
Advisering aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging en EMC bij nieuwbouw zeesluis IJmuiden:
– Opstellen aardings- en bliksembeveiligingsconcept met hieruit voortvloeiende installatiemaatregelen
– Advisering ontwerpers inzake bovenstaande
– Advisering inzake EMC en overige aspecten bij ontwerp en realisatie
2018 – 2009 ProRail, Assetmanagement, Control EMC inspectie en advies:
– Beoordeling EMC bij opstellen regelgeving nieuw assenteller systeem
– Bij uitrol EMC maatregelen nieuw assenteller systeem zuidelijk Maaslijn
– Bij afname nieuw voedingsconcept EBS
– Beoordeling Hanzelijn
2022 – 200x ProRail, Assetmanagement, Railsystemen EMC inspectie en advies
– Opstellen aardingsconcept ERTMS uitrol OCK’s
– Advisering bliksembeveiliging relaishuizen bij zendmasten
– Bepalen (en review IB) conditiescore EMC van relaishuizen driehoek Amsterdam, Schiphol, Utrecht
– Opstellen nieuw aardingsconcept voor wisselverwarming
– Bepalen conditiescore EMC van relaishuizen corridor Boxtel – Eindhoven
– Opstellen prestatie-index (conditiemeting) EMC voor railgebonden gebouwen
– Lid EMC platform
– Update/consistentieslag OVS00112 met RLN00138
– Update EMC regelgeving RLN00007, RLN00138 en OVS00055
2022 – 200x ProRail, Projecten Advisering EMC en aarding bij:
– Nieuwbouw Botlekbrug van havenspoorlijn Rotterdam
– Ombouw tunnel Zevenaar naar 25kV tractie-energievoorziening
– EMC eisen en maatregelen bij installatie mobiele communicatie installaties spoortunnel Delft
– Bij ombouw UPS-voedingen alle verkeersleidingposten
2022 – 200x Railcenter (voorheen Railinfra Opleidingen)
Docent opleiding EMC in de railinfra (RLN00138 en RLN00007)
2020 – 2014 Reddyn (TenneT en Qirion, voorheen Liandon) EMC inspectie en advies (conditiemeting EMC):
– Renovatie 110kV station Sneek
– Renovatie 110kV station Heerenveen
– Avisering EMC 150kV Citycable verbinding Diemen – Bijlmer Zuid
– Renovatie 110kV station Leeuwarden
– Renovatie 110kV station Oosterwolde
– Nieuwbouw 150kV station Vijfhuizen
– Uitbreiding 150kV station Nieuwemeer
– Renovatie 150kV station Amstelveen
– Renovatie 150kV station Diemen
2020 Royal Haskoning DHV
Advisering aarding en zwerfstroombeheersing voor nieuwbouw spoorwegstation Groningen
2022 – 2019 TenneT, Large Projects Nederland EMC engineer:
– Ontwerp nieuwbouw 380kV verbinding Rilland – Tilburg
– Opstellen EMC concept standaard 380kV station
– EMC inspectie en advies nieuwbouwstations 380kV HKZ en HKN
2020 Visser & Smit Hanab Advisering toepassing spoorse regelgeving bij Windpark Nieuwe Hemweg
2022 – 2021, 2018 Volker Energy Solutions (voorheen: Joulz) Advisering EMC in Hoogspanningsstations:
– Aanpassing beveiliging 150kV station Westerlee
– Review EMC-plan 150kV station Rijswijk
2022 – 2020 Volker Wessels Telecom EMC advies
– Advisering EMC aan publieke operators bij verbetering mobiele communicatie in spoortunnels
     
Overige projecten 2017 en eerder
2015 – 2014 Aboma Rail Advisering op afroep bij diverse EMC certificering vraagstukken van railvoertuigen
2016 – 2013 Alstom
Advisering EMC, aarding en bliksembeveiliging bij:
– Implementatie nieuw beveiligingssysteem conventionele lijn Metro Amsterdam
– Beoordeling installatiewijze beveiligingssystemen conventionele lijn Metro Amsterdam
2015 BAM Infra Rail Advisering zwerfstroom aspecten van spoorstaafisolatie
2012 Cegelec EMC metingen NUON centrale Diemen 33
2012 Cofely Energy & Infra Advisering EMC van installaties A5 Westrandweg Amsterdam met nabije spoorlijnen
2014 – 2012 Delta Infra BV EMC advisering en opstellen conditiemeting bij:
– Renovatie 150kV station Borssele,
– Renovatie 150kV station Eindhoven Zuid
2017, 2014 Dynniq EMC inspectie en metingen ten behoeve van een nieuw besturingssysteem voor baanverlichting voor Amsterdam Airport Schiphol
2016 – 2014 Hyacint (Dura Vermeer, Besix en Spie) Advisering EMC en zwerfstroombeheersing bij renovatie Velser(weg)tunnel:
– Opstellen EMC concept voor de tunneltechnische installaties
– Advisering inzake zwerfstroom aspecten door parallelloop met Velser(spoor)tunnel
2017 – 2014 Metro en Tram gemeente Amsterdam, Eigendom en Beheer EMC inspectie en advies:
– Beoordeling bestaande GVB infra metro Amsterdam
– Opstellen installatievoorschrift EMC tbv bestaande GVB infra metro Amsterdam
2011 Nokia Siemens Advisering EMC/aarding GSMR in spoortunnels
2015 Poort van Noord (BAM) Advisering bliksembeveiliging beweegbare brug N33
2016 – 2012 ProRail, Facilitaire zaken EMC inspectie en advies:
– Nieuwbouw verkeersleidingpost Utrecht,
– Renovatie seinzalen diverse verkeersleidingposten
– Bij verhuizing RBC-ruimte in VL-post Amsterdam
2016 – 200x ProRail, ICT-services EMC inspectie en advies:
– Beoordeling EMC/bliksembeveiliging computerruimte VL-post Amersfoort en Inktpot
– Installatiewijze van omroepinstallaties
– Upgrade computerruimten alle verkeersleidingposten ProRail (PCR)
– Upgrade EBP onderposten relaishuizen (VOC)
– Nieuwbouw seinzaal verkeersleidingpost Roosendaal
2014 – 2010 ProRail, Spoorzone Delft Advisering aarding spoortunnel met stadskantoor te Delft
2012 – 200x ProRail, Regio’s Advisering EMC en aarding:
– Toepassing RLN00138 op relaishuizen,
– Nieuwbouw installaties tunnel Drontermeer
2013 – 200x ProRail, Infra Projecten, Cluster Goederen EMC beoordeling en advies:
– Tunnel technische installaties Zevenaar voor ombouw naar 25kV tractie
– Relaishuizen A15 tracé en Havenspoorlijn
– Tunnel technische installaties alle Betuweroute tunnels
– Upgrade tunnel Barendrecht naar 25kV
2016 Rijkswaterstaat
Advisering EMC aardingsschakelaar Salland Twente tunnel
2013 – 200x Rijkswaterstaat, Bureau Veiligheidsbeambte wegtunnels Advisering EMC en aarding van installaties voor Bureau Veiligheidsbeambte wegtunnels:
– A2 Maastricht, beoordeling ontwerp
– A10 2e Coentunnel Amsterdam, beoordeling ontwerp en realisatie
– A4 Delft-Schiedam, beoordeling ontwerp
– A2 Leidsche Rijntunnel Utrecht, beoordeling ontwerp en realisatie
– A73 tunnels Roermond en Swalmen, beoordeling ontwerp en realisatie
2013 – 200x Schiphol EMC inspectie en advies:
– Inspectie en EMC metingen Vogelradar Polderbaan
– Opstellen EMC regelgeving luchthaven Schiphol
– Toepassing EMC regelgeving en inspectie diverse computerruimtes
– etc.
2017 Strukton Bepalen conditiescore EMC relaishuis Hardenberg
2015 Sweco (voorheen Grontmij) Advisering inzake toepassing EMC regelgeving ProRail (RLN00007 en RLN00138) bij vervanging treindetectiesysteem Venlo
2014 – 200x TenneT TSO BV EMC inspectie en advies (conditiemeting EMC):
– Metingen 150kV station Helmond Oost
– Conditiemeting EMC station Weiwerd 220kV
– Conditiemeting EMC alle 150kV stations in de provincie Zeeland
– Opstellen prestatie-index (conditiemeting) EMC voor de beoordeling van hoogspanningsstations
2016 Tribase Advisering toepassing EMC regelgeving ProRail (RLN00138) bij renovatie computerruimte VL-post Rotterdam
2014 – 2012 Vialis EMC advisering gecombineerde weg en spoortunnel Nijverdal (Salland Twente tunnel):
– Inspectie en advies installatietechniek bij realisatie
– Ontwerpbeoordeling
– Opstellen EMC plan
2017 VolkerRail Bepalen conditiescore EMC relaishuis Haelen