EMC beheersen

Doelstelling is om in/tussen installaties de EMC te beheersen: EMC te bereiken, EMC problemen te voorkomen of deze op te lossen. Hiervoor dienen de te stellen EMC-eisen aan apparatuur onderling op elkaar afgestemd te worden: bijvoorbeeld industriële emissie/immuniteit of juist residentiële emissie/immuniteit.

Daarnaast dienen er installatiemaatregelen te worden getroffen, waardoor de EMC in het algemeen verbetert: bijvoorbeeld toepassing van afgeschermde bekabeling, kabelgoten, etc.