EMC metingen aan liften en roltrappen in station omgeving

Demad heeft in opdracht van ProRail metingen uitgevoerd aan netvoeding gerelateerde storingen veroorzaakt door liften en roltrappen in stationsomgeving. Het doel hiervan was vast te kunnen stellen welke installatietechnische maatregelen (bijvoorbeeld gescheiden verdeelinrichtingen) er nodig zijn om gezamenlijk gebruik van netvoeding, door apparatuur met verschillende EMC-specificaties, mogelijk te maken. Het resultaat hiervan is vastgelegd in een nadere aanwijzing bij toepassing van RLN00007.