Bliksembeveiliging en dakinstallaties

In de praktijk blijkt de installatiewijze van installaties op het dak van gebouwen (bijvoorbeeld voor koeling) die zijn voorzien van een bliksemafleider installatie (BLAI), regelmatig niet te voldoen. Bij blikseminslag op het gebouw kunnen er dan namelijk zeer hoge spanningen, in de orde van 100.000 Volt, tussen de BLAI en deze installaties met kabels en leidingen op het dak ontstaan. Het aanhouden van voldoende afstand (richtlijn >0,5m) tussen de installaties met kabels en leidingen en de BLAI is dan vereist. Vaak is dat echter lastig en is een deugdelijke potentiaalvereffening tussen de BLAI en aardingsinstallatie bij gebouwentree van bekabeling vereist. Ook dient het kabeltracé op het dak dan te worden afgeschermd met kabelgoot en/of is potentiaalvereffening van bekabeling bij gebouwentree vereist.