EMC inspecties

Demad voert regelmatig inspecties uit om te beoordelen of installaties (of gebouwen) aan de van toepassing zijnde EMC regelgeving, aardingsconcepten, aardingsontwerpen, EMC-plannen, etc. voldoen. Bij gebrek aan een concreet referentiekader (EMC regelgeving, of anderszins), zal Demad in overleg met de opdrachtgever op basis van ervaring een referentiekader vaststellen. Na vaststelling van eventuele tekortkomingen worden desgewenst meteen verbetermaatregelen geadviseerd.

Ten behoeve van ProRail en TenneT heeft Demad een EMC conditiemeting (prestatie-index EMC) ontwikkeld, waarmee objecten een rapportcijfer EMC kunnen krijgen. De installatiebeheerder krijgt hiermee inzicht in de EMC conditie en het verbeterpotentieel van zijn objecten (relaishuizen, hoogspanningsstations; zie bijv. case 3) en kan dit gebruiken om de EMC kwaliteit hiervan desgewenst gericht verbeteren.

2019-09-17T12:52:02+01:00

Beoordeling 150kV stations provincie Zeeland

TenneT heeft de 150kV infrastructuur in de regio Zeeland van energiebedrijf Delta overgenomen. Demad is door TenneT gevraagd om de EMC installatietechniek van de 150kV stations te onderzoeken en een risicobeoordeling te […]

2019-09-17T12:56:10+01:00

EMC beoordeling tunnel technische installaties A73 (Swalmen en Roertunnel)

Demad heeft in opdracht van de Veiligheidsbeambte Wegtunnels van Rijkswaterstaat een beoordeling uitgevoerd van het aardings- en EMC ontwerp van tunneltechnische installaties van de Swalmen en Roertunnel van […]

2019-09-17T12:56:53+01:00

EMC beoordeling tunnel technische installaties van alle Betuweroute tunnels

Demad heeft in opdracht van ProRail inspecties uitgevoerd in alle tunnels van de Betuweroute. De bedoeling hiervan was om vast te stellen of de tunnel technische installaties hierin […]

2019-09-17T12:57:21+01:00

EMC beoordeling aarding/EMC ruwbouw metrotunnel en stations

In de reeds gerealiseerde en nog te realiseren ruwbouw van de Noord/Zuidlijn (tunnels en stations voor de nieuwe metrolijn te Amsterdam) worden/zijn door de ruwbouwcontract aannemers diverse aardingsvoorzieningen aangebracht. Doel […]