EMC beoordeling aarding/EMC ruwbouw metrotunnel en stations

In de reeds gerealiseerde en nog te realiseren ruwbouw van de Noord/Zuidlijn (tunnels en stations voor de nieuwe metrolijn te Amsterdam) worden/zijn door de ruwbouwcontract aannemers diverse aardingsvoorzieningen aangebracht. Doel hiervan is om de aspecten persoonlijke veiligheid (aanraakspanningen), bescherming tegen zwerfstroom, bliksembeveiliging en EMC te kunnen beheersen. Demad is gevraagd om op basis van ontwerpbeoordeling en een visuele inspectie van een aantal objecten na te gaan, of de aangebrachte voorzieningen voldoen aan het hiervoor opgestelde aardingsconcept.