Realisatie 25kVac spoor van Rotterdamse Havenspoorlijn over de nieuwe Botlekbrug

De combinatie A-Lanes A15, waarin de aannemer Strukton opereert, realiseert in samenwerking met ProRail een 25kVac spoorverbinding over de nieuwe Botlekbrug. Deze nieuwe dubbele hefbrug is voor het wegverkeer al eerder in gebruik genomen. A-Lanes A15 / ProRail heeft Demad gevraagd hen te adviseren bij de toepassing van de ProRail aarding en EMC regelgeving voor dit project. Daarnaast is Demad gevraagd om invulling te geven aan de systemengineering voor aarding en EMC, waarmee aan de opdrachtgever Rijkswaterstaat kan worden aangetoond dat er EMC zal worden bereikt in dit project.