Inventarisatie schakeltransiënten 150kV GIS onderstation

In een gasgeïsoleerd (GIS) 150kV onderstation traden EMC-problemen op bij het schakelen met de kabelscheider. Demad werd gevraagd een en ander te onderzoeken. Door hun constructie zijn hoogspanningsgeleiders in een metalen behuizing berucht om hun stoorpotentieel bij schakelen. Dit potentieel (uitgedrukt in dI/dt) is zelfs groter dan de worst case bij bliksem. Om in zo’n omgeving betrouwbaar te kunnen meten worden ook hoge eisen aan de meetopstelling gesteld. Demad mat op de secundaire bekabeling stoorstromen tot 4 Ampère bij frequenties tot ruim 200 MHz. Door ongelukkige ontwerpkeuzes werden dergelijke storingen zelfs tot binnenin de EMC-kasten voor de bediening gemeten. Een goed doordacht EM zoneconcept is cruciaal om dergelijke problemen de baas te kunnen. Verder zijn de details van uitvoering van installatiemaatregelen (bijvoorbeeld de montagewijze van kabelafscherming) van groot belang, bij zulke hoge stoorfrequenties. Een GIS station vereist dan ook een hogere EMC prestatie-index (zie case 3) dan een luchtgeïsoleerd (openlucht) station om betrouwbaar te kunnen functioneren.