EMC beoordeling tunnel technische installaties van alle Betuweroute tunnels

Demad heeft in opdracht van ProRail inspecties uitgevoerd in alle tunnels van de Betuweroute. De bedoeling hiervan was om vast te stellen of de tunnel technische installaties hierin voldoen aan de 25kV aardings- en EMC regelgeving die hiervoor geldt: OVS00055-4. Bij afwijking hiervan zijn verbetervoorstellen gedaan door Demad. De uitvoering van deze verbetervoorstellen is vervolgens met inspecties gecontroleerd.