Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Bij toepassing van overspanningsbeveiliging worden bliksem overspanningen kortgesloten zodat de achterliggende apparatuur daarvan gevrijwaard blijft. In de praktijk blijkt echter nog al eens dat men bij de installatie van overspanningsbeveiliging componenten niet heeft nagedacht over de bliksemstroom die door deze componenten dient te worden afgeleid naar aarde. Het kortsluiten van spanning heeft immers een stroom tot gevolg. Vaak is het stroomcircuit echter zo groot, dat de effectiviteit van de overspanningsbeveiliging voorziening daardoor tekort schiet. Vervelender is echter nog dat deze bliksem(inductie)stroom daardoor ook een bedreiging vormt voor alle apparatuur in de buurt hiervan. Kortom bij toepassing van overspanningsbeveiliging is een juiste plaatsbepaling van componenten essentieel; er dient een zo compact mogelijk stroomcircuit voor blikseminductiestroom te worden aangelegd.