Inventarisatie hoogfrequent stoorstromen in MCC en auxiliary room chemische fabriek

Demad heeft in opdracht van Cegelec stoorstroommetingen uitgevoerd op diverse installaties in een chemische fabriek. Aanleiding voor de metingen was de gebrekkige betrouwbaarheid van I/O signalen in diverse instrumentatiebekabeling. Het vermoeden bestond dat dit EMC gerelateerd was. Door uitvoering van de metingen werd dit vermoeden bevestigd en zijn vervolgens verbetermaatregelen voorgesteld om de EMC problemen te kunnen oplossen.