Opstellen EMC regelgeving: EMC-eisen (RLN00007) en installatieregels (RLN00138)

Demad heeft over de afgelopen jaren een groot aantal projecten voor ProRail op EMC gebied uitgevoerd. Sommige projecten hadden betrekking op de toepassing van de spoorse EMC-eisen; zoals de Europese EMC-norm EN50121. Andere projecten op het verbeteren van de installatietechniek ter bevordering van EMC en bliksembeveiliging. De oplossingen en ervaring uit de praktijk hiermee, zijn mettertijd vastgelegd in regelgeving: RLN00007 voor wat betreft de EMC-eisen aan spoorse apparatuur, RLN00138 voor wat betreft EMC bevorderende installatietechniek.