Wat is EMC?

EMC (ElektroMagnetische Compatibiliteit) is het vermogen van elektrische apparaten / installaties om in elkaars buurt goed te kunnen blijven functioneren, zonder elkaar (ongewenst) te beïnvloeden. Bij gebrek aan EMC kunnen elektrische apparaten elkaar storen. Bij dergelijke EMC-problemen is er altijd sprake van een stoorbron, een slachtoffer en hun onderlinge koppeling, ofwel de koppelweg.

De manier van koppelen valt uiteen in twee categorieën:

  • via geleiding (draadgebonden, bijvoorbeeld via het elektriciteitsnet)
  • via velden (magnetische en elektrische velden)

In beide gevallen speelt de bekabeling van installaties een belangrijke rol. De bekabeling functioneert als het ware als antenne voor storingen. Maatregelen ter bevordering van de EMC zijn daarom vaak gericht op de bekabeling: optimalisatie installatiewijze.

Een klassiek voorbeeld om een en ander te illustreren is case 9.