Realisatie Zeesluis IJmuiden

Bouwcombinatie OpenIJ, met onder andere de aannemers BAM en Vialis, bouwt de nieuwe zeesluis van IJmuiden. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep en wordt ingepast in het bestaande sluizencomplex. OpenIJ heeft Demad gevraagd hem te adviseren over de aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging en EMC aspecten van dit project. Ten behoeve hiervan heeft Demad een aardings- en bliksembeveiligingsontwerp gemaakt voor het terrein, de gebouwen, de sluisdeuren en civiele constructies. Demad adviseert verder over de EMC van de in te kopen installatiecomponenten en adviseert over de toepassing van het ontwerp in de uitvoering.