Toepassing EMC-regelgeving bij nieuwbouw spoortunnel Drontermeer

Onderdeel van de nieuwe Hanzelijn is de spoortunnel onder het Drontermeer. ProRail heeft Demad bij de bouw hiervan gevraagd de aannemer te adviseren bij toepassing van de aarding en EMC regelgeving: RLN00007, RLN00138 en OVS00055-4. Aldus heeft Demad het ontwerpproces van tunnel technische installaties begeleid en na realisatie ook diverse opleverinspecties uitgevoerd in tunnelbuis en dienstgebouwen.