Analyse van de mogelijke beïnvloeding van verkeersregel-installaties door een nabije spoorlijn

Cofely voert installatiewerkzaamheden uit aan de nieuwbouw van de Westrandweg (A5 in de gemeente Amsterdam tussen de Coentunnel en knooppunt Raasdorp) van Rijkswaterstaat. Door de ligging van de weg in de nabijheid van en kruisend met een spoorlijn, wordt beïnvloeding verwacht van bijvoorbeeld de verkeersregelinstallaties. Daarnaast is men bezorgd over de mogelijke invloed van zwerfstromen uit het spoor op de constructie van de weg. Demad is gevraagd te adviseren over de mogelijke beïnvloeding door tractiestromen en zwerfstroom uit het spoor.